ARMO - Best quality resin model kits and accessories

Armo 72425 - Japanese Armor (part 2) (1/72)

Best quality decals for armor kits in 1/72 scale
Dimension / wymiar: 9cm x 13cm

Instruction included


[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
Japanese Armor Japanese Armor Japanese Armor

  Markings:

  

      1. Type 89 (2594). Unit unknown. Shanghai, China, 1937.
2. Type 97 Shinhoto Chi-ha. 11th Tank Regiment. Kurile Islands, 1945.
3. Type 89 (2594) Chi-ro. 7th Tank Regiment. Manila, Philippines, January 1942.
4. Type 97 Shinhoto Chi-ha. 9th Tank Regiment. Saipan, Juni 1944.
5. Type 97 Chi-ha. 34th Tank Regiment, Kwantung Army. Manchuria, August 1945.
6. Type 95 Ha-go. Cavalry Regiment of 79th Infantry Division, Kwantung Army. China, August 1945.
7. Type 97 Chi-ha. 1st Independent Tank Company. Guadalcanal, January 1943.
8. Type 97 Chi-ha. 9th Tank Regiment. Saipan, Juni 1944.
9. Type 94. Unit unknown. China, 1940.
10. Type 2 Ka-mi. 101st Navy Armoured Company. Luzon, Philipines, January 1945.
11. Type 97 Chi-ha. 9th Tank Regiment. Saipan, Juni 1944.
12. Type 97 Chi-ha. 1st Tank Regiment. Malaya, December 1941.
13. Type 95 Ha-go. Navy Special Landing Forces.
14. Shi-ki. Field Artillery School. Chiba, 1944.
.

Malowania:

      1. Typ 89 (2594). Jednostka nieznana. Szanghaj, Chiny, 1937.
2. Typ 97 Shinhoto Chi-ha. 11 Pułk Pancerny. Wyspy Kurylskie, 1945.
3. Typ 89 (2594) Chi-ro. 7 Pułk Pancerny. Manila, Filipiny, styczeń 1942.
4. Typ 97 Shinhoto Chi-ha. 9 Pułk Pancerny. Saipan, czerwiec 1944.
5. Typ 97 Chi-ha. 34 Pułk Pancerny, Armia Kwantuńska. Mandżuria, sierpień 1945.
6. Typ 95 Ha-go. Pułk kawalerii, 79 Dywizja Piechoty, Armia Kwantuńska. Chiny, sierpień 1945.
7. Typ 97 Chi-ha. 1 Samodzielna Kompania Czołgów. Guadalcanal, styczeń 1943.
8. Typ 97 Chi-ha. 9 Pułk Pancerny. Saipan, czerwiec 1944.
9. Typ 94. Jednostka nieznana. Chiny, 1940.
10. Typ 2 Ka-mi. 101 Kompania Pancerna Marynarki. Luzon, Filipiny, styczeń 1945.
11. Typ 97 Chi-ha. 9 Pułk Pancerny. Saipan, czerwiec 1944.
12. Typ 97 Chi-ha. 1 Pułk Pancerny. Malaje, grudzień 1941.
13. Typ 95 Ha-go. Specjalne Siły Desantowe Marynarki.
14. Shi-ki. Szkoła Artylerii Polowej. Chiba, 1944.


TOP