ARMO - Best quality resin model kits and accessories

Armo 72417 - Captured Vehicles vol.1 (1/72)

Best quality decals for armor kits in 1/72 scale
Dimension / wymiar: 9cm x 13cm

Instruction included


[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
Captured Vehicles Captured Vehicles Captured Vehicles

  Markings:

  

      1. Sd.Kfz. 251 C. Unit unknown. Oryol Area, juni 1943.
2. Hummel. Unit unknown. Separate SP Guns Battalion, 27th Army. Lake Balaton, Hungary, march 1945.
3. Pz.Kpfw. V A Panther. Company under command Gds. Lt. Sotnikov. Warsaw Area, august 1944.
4. Pz.Kpfw. V A Panther. Company under command Gds. Lt. Sotnikov. Warsaw Area, august 1944.
5. Pz.Kpfw. V G Panther. 1st (Polish) “Tadeusz Kościuszko” Infantry Division. Germany, 22 May 1945.
6. Steyr RSO. 4th (Polish) Independent Heavy Tank Regiment. Germany 1945.
7. Pz.Kpfw. V A Panther. Company under command Gds. Lt. Sotnikov. Warsaw Area, august 1944.
8. Hummel. Unit unknown. Separate SP Guns Battalion, 27th Army. Lake Balaton, Hungary, march 1945.
9. Pz.Kpfw. IV E. 107th Independent Tank Battalion. Volkhovs Front, july 1942.
10. Pz.Kpfw. III G. 107th Independent Tank Battalion. Volkhovs Front, july 1942.
11. Marder III. Captured by Sgt. Svirin. Oryol Area, 1943.
12. StuG III E. Separate company captured tanks. Western Front, march 1942.
13. Pz.Kpfw. 38(t). Unit unknown. Western Front, july 1942.
14. StuG III E. Separate company captured tanks. Western Front, march 1942.
15. StuG 40. 5th Guard Armoured Brigade. 4th Ukrainian Front, September 1944.
16. Sd. Kfz. 250/10. 13th (Polish) Self-Propelled Artillery Regiment. Germany, April-May 1945.
17. Pz.Kpfw. V G Panther. Armoured platoon, “Zośka” Battalion. Warsaw Urprising, August 1944.
18. Hetzer. Captured by Polish Forces. Warsaw Urprising, August 1944.
19. Sd.Kfz. 251 D. Captured by Polish Forces. Warsaw Urprising, August 1944.
20. StuG III E. Separate company captured tanks. Western Front, march 1942.
.

Malowania:

1. Sd.Kfz. 251 C. Jednostka nieznana. Rejon Orła, czerwiec 1943.
2. Hummel. Samodzielny dywizjon artylerii samobieżnej, 27 Armia. Rejon jeziora Balaton, Węgry, marzec 1945.
3. Pz.Kpfw. V A Panther. Kompania porucznika gwardii Sotnikowa. Okolice Warszawy, sierpień 1944.
4. Pz.Kpfw. V A Panther. Kompania porucznika gwardii Sotnikowa. Okolice Warszawy, sierpień 1944.
5. Pz.Kpfw. V G Panther. 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Niemcy, 22 maja 1945.
6. Steyr RSO. 4 Samodzielny Pułk Czołgów Ciężkich. Niemcy, 1945.
7. Pz.Kpfw. V A Panther. Kompania porucznika gwardii Sotnikowa. Okolice Warszawy, sierpień 1944.
8. Hummel. Samodzielny dywizjon artylerii samobieżnej, 27 Armia. Rejon jeziora Balaton, Węgry, marzec 1945.
9. Pz.Kpfw. IV E. 107 Samodzielny Pułk Czołgów. Front Wołchowski, lipiec 1942.
10. Pz.Kpfw. III G. 107 Samodzielny Pułk Czołgów. Front Wołchowski, lipiec 1942.
11. Marder III. Zdobyty przez sierż. Swirina. Rejon Orła, 1943.
12. StuG III E. Samodzielna kompania czołgów zdobycznych. Front Zachodni, marzec 1942.
13. Pz.Kpfw. 38(t). Jednostka nieznana. Front Zachodni, lipiec 1942.
14. StuG III E. Samodzielna kompania czołgów zdobycznych. Front Zachodni, marzec 1942.
15. StuG 40. 5 Gwardyjska Brygada Czołgów. 4 Front Ukraiński, wrzesień 1944.
16. Sd.Kfz. 250/10. 13 Pułk Artylerii Samobieżnej. Niemcy, kwiecień-maj 1945.
17. Pz.Kpfw. V G Panther. Pluton pancerny batalionu “Zośka”. Powstanie Warszawskie, sierpień 1944.
18. Hetzer. Zdobyty przez Powstańców. Powstanie Warszawskie, sierpień 1944.
19. Sd.Kfz. 251 D. Zdobyty przez Powstańców. Powstanie Warszawskie, sierpień 1944.
20. StuG III E. Samodzielna kompania czołgów zdobycznych. Front Zachodni, marzec 1942.

TOP