ARMO - Best quality resin model kits and accessories

Armo 72416 - KV Tanks Family vol. 2 (1/72)

Best quality decals for armor kits in 1/72 scale
Dimension / wymiar: 9cm x 13cm

Instruction included


[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
KV Tanks Family KV Tanks Family KV Tanks Family

  Markings:

  

      1. KV-1 E. Unit unknown. September 1941.
2. KV-1 C. 260th Guard Armoured Regiment. Leningrad Front, June 1944.
3. KV-1 B. 124th Armoured Brigade. Leningrad Front, October 1941.
4. KV-1 B. Unit unknown. Moscow, Spring 1942.
5. KW-1. Unit unknown. Leningrad, Autumn 1942.
6. KV-1 A. Unit unknown. Moscow area, Winter 1941/42.
7. KV-1 B late. Unit unknown. Stalingrad, 1942.
8. KV-1 C. 116th Armoured Brigade. Voronesh Front, May 1942.
9. KV-1 B. 6th Guard Armoured Brigade. South-Western Front, May 1942.
10. KV-1 B. Was paid for by Communist Youth International. March 1942.
11. KV-1 s. 5th Guard Heavy Tank Regiment. Stalingrad, December 1942.
12. KV-1 B. 116th Armoured Brigade. Voronesh Front, Summer 1942.
.

Malowania:

      1. KW-1 E. Jednostka nieznana.Wrzesień 1941.
2. KW-1 C. 260 Gwardyjski Pułk Czołgów. Front Leningradzki, czerwiec 1944.
3. KW-1 B. 124 Brygada Pancerna. Front Leningradzki, październik 1941.
4. KW-1 B. Jednostka nieznana. Moskwa, wiosna 1942.
5. KW-1. Jednostka nieznana. Leningrad , jesień 1942.
6. KW-1 A. Jednostka nieznana. Rejon Moskwy, zima 1941/42.
7. KW-1 B późny. Jednostka nieznana. Stalingrad, 1942.
8. KW-1 C. 116 Brygada Pancerna. Front Woroneski, maj 1942.
9. KW-1 B. 6 Gwardyjska Brygada Pancerna. Front Południowo-Zachodni, maj 1942.
10. KW-1 B. Zakupiony ze środków Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży. Marzec 1942.
11. KW-1 s. 5 Gwardyjski Pułk Czołgów Ciężkich. Stalingrad, grudzień 1942.
12. KW-1 B. 116 Brygada Pancerna. Front Woroneski, lato 1942.TOP