ARMO - Best quality resin model kits and accessories

Armo 72404 - Polish Shermans vol.1 (1/72)

Best quality decals for armor kits in 1/72 scale
Dimension / wymiar: 9cm x 13cm

Instruction included


[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
Polish Shermans vol.1 Polish Shermans vol.1 Polish Shermans vol.1

  Markings:

  

      1. Sherman III KRECHOWIAK. HQ Squadron, 1st Krechowiecki Lancers Regiment. Loreto, August 1945.
2. Sherman III TAIFUN. 1st Squadron, 4th armoured Regiment. Quassasin Camp, Egypt, March 1944.
3. Sherman III HILL-69. HQ Platoon, HQ 2nd Armoured Brigade. Loreto, August 1945.
4. Sherman III ROZMACH I. 2nd Squadron, 1st Krechowiecki Lancers Regiment. Loreto, August 1945.
5. Sherman IC RYCERZ I. 2nd Squadron, 1st Krechowiecki Lancers Regiment. Loreto, August 1945.
6. Sherman III ROSSARIO. HQ Platoon, HQ 2nd Armoured Brigade. Loreto, August 1945.
7. Sherman III QUIZIL-RIBAT of Commander 2nd “Warsaw” Armoured Division. Loreto, August 1945.
8. Sherman III. 2nd Armoured Brigade. Quassasin Camp, Egypt, March 1944.
9. Sherman III. 1st Squadron, 1st Krechowiecki Lancers Regiment. Adriatic Operation, July 1944.

Malowania:

1. Sherman III KRECHOWIAK. Szwadron dowodzenia, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich. Loreto, sierpień 1945.
2. Sherman III TAIFUN. 1 szwadron, 4 Pułk Pancerny. Obóz Quassasin, Egipt, marzec 1944.
3. Sherman III HILL-69. Pluton sztabowy Kwatery Głównej, 2 Brygada Pancerna. Loreto, sierpień 1945.
4. Sherman III ROZMACH I. 2 szwadron, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich. Loreto, sierpień 1945.
5. Sherman IC RYCERZ I. 2 szwadron, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich. Loreto, sierpień 1945.
6. Sherman III ROSSARIO. Pluton sztabowy Kwatery Głównej, 2 Brygada Pancerna. Loreto, sierpień 1945.
7. Sherman III QUIZIL-RIBAT dowódcy 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej. Loreto, sierpień 1945.
8. Sherman III. 2 Brygada Pancerna. Obóz Quassasin, Egipt, marzec 1944.
9. Sherman III BOHUN. 1 szwadron, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich. Operacja adriatycka, lipiec 1944.