ARMO - Best quality resin model kits and accessories

Armo 72402 - T-34/85 vol.2 (1/72)

Best quality decals for armor kits in 1/72 scale
Dimension / wymiar: 9cm x 13cm

Instruction included

[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
T-34/85 vol.2 T-34/85 vol.2 T-34/85 vol.2

  Markings:

     1. T-34/85 with flattened turret. 4th Armoured Brigade, 1st Armoured Corps . Germany, April 1945.
2. T-34/85 with flattened turret. 2nd Armoured Brigade, 1st Armoured Corps. Germany, April 1945.
3. T-34/85 with flattened turret. 95th Armoured Brigade, 9th Tank Corps. April 1945.
4. T-34/85 with model 1943 turret. 38th Independent Tank regiment. March 1944.
5. T-34/85 with flattened turret. 2nd Motorcycle Battalion, 1st Armoured Corps. Czechoslovakia, May 1945.
6. T-34/85 with flattened turret. 51st Tank Regiment. East Prussia, Winter of 1945.
7. T-34/85 with flattened turret. 4th Armoured Brigade, 1st Armoured Corps. Germany, April 1945.
8. T-34/85 with flattened turret. 3rd Armoured Brigade, 1st Armoured Corps. Germany, April 1945.
9. T-34/85 with angle-jointed turret. 164th Tank Brigade, 16th Tank Corps. Warka - Magnuszew, Summer 1944.
10. T-34/85 with flattened turret. Unit unknown. Autumn of 1944.
11. T-34/85 with angle-jointed turret. 25th Guard Tank Brigade, 2nd Guard Tank Corps. East Prussia, Oktober 1944.
12. T-34/85 with flattened turret. 2nd Battalion, 1st Bohaterów Westerplatte Armoured Brigade. Warsaw, November 1944.
13. T-34/85 with angle-jointed turret. 26th Guard Tank Brigade, 2nd Guard Tank Corps. East Prussia, Oktober 1944.
14. T-34/85 with flattened turret and improvised anti-Panzerfaust armor. 36th Tank Brigade, 11th Tank Corps. Berlin, 30 April 1945.
15. T-34/85 with flattened turret. 5th Guard Tank Regiment, 1st Byelorussian Front. 1945.

Malowania:

      1. T-34/85 z wieżą flattened. 4 Brygada Pancerna, 1 Korpus Pancerny. Niemcy, kwiecień 1945.
2. T-34/85 z wieżą flattened. 2 Brygada Pancerna, 1 Korpus Pancerny. Niemcy, kwiecień 1945.
3. T-34/85 z wieżą flattened. 95 Brygada Pancerna, 9 Korpus Pancerny. Kwiecień 1945.
4. T-34/85 z wieżą model 1943. 38 Samodzielny Pułk Czołgów. Marzec 1944.
5. T-34/85 z wieżą flattened. 2 Batalion Motocyklowy, 1 korpus Pancerny. Czechosłowacja, maj 1945.
6. T-34/85 z wieżą flattened. 51 Pułk Pancerny. Prusy Wschodnie, zima 1945.
7. T-34/85 z wieżą flattened. 4 Brygada Pancerna, 1 Korpus Pancerny. Niemcy, kwiecień 1945.
8. T-34/85 z wieżą flattened. 3 Brygada Pancerna, 1 korpus Pancerny. Niemcy, kwiecień 1945.
9. T-34/85 z wieżą angle-jointed. 164 Brygada Pancerna, 16 Korpus Pancerny. Przyczółek warecko-magnuszewski, lato 1944.
10. T-34/85 z wieżą flattened. Jednostka nieznana. Jesień 1944.
11. T-34/85 z wieżą angle-jointed. 25 Gwardyjska Brygada Pancerna, 2 Gwardyjski Korpus Pancerny. Prusy Wschodnie, październik 1944.
12. T-34/85 z wieżą flattened.2 batalion, 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte Warszawa, listopad 1944.
13. T-34/85 z wieżą angle-jointed. 26 Gwardyjska Brygada Pancerna, 2 Gwardyjski Korpus Pancerny. Prusy Wschodnie, październik 1944.
14. T-34/85 z wieżą flattened i dodatkowymi osłonami przeciw Pancerfaustom. 36 Brygada Pancerna, 11 Korpus Pancerny. Berlin 30 kwietnia 1945.
15. T-34/85 z wieżą flattened. 5 Gwardyjski Pułk Czołgów, 1 Front Białoruski. 1945.