ARMO - Best quality resin model kits and accessories

Armo 72401 - T-34/85 vol.1 (1/72)

Best quality decals for armor kits in 1/72 scale
Dimension / wymiar: 9cm x 13cm

Instruction included

[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
T-34/85 vol.1 T-34/85 vol.1 T-34/85 vol.1

  Markings:

1.       T-34/85 with flattened turret. 95th Tank Brigade, 9th Tank Corps. Berlin, May 1945.

2.       T-34/85 with composite model 1944 turret. Unit unknown. Berlin, April 1945. 

3.       T-34/85 with flattened turret. 4 Guard Minsk Tank Brigade, 2nd Guard  Tank Corps.  Minsk, July 1944.

4.       T-34/85 with angle-jointed turret. 164th Tank Brigade, 16th Tank Corps. Warka - Magnuszew, Summer 1944.

5.       T-34/85 with flattened turret. 51st Tank Regiment. East Prussia, Winter of 1945.

6.       T-34/85 with flattened turret. 4th Armoured Brigade, 1st Armoured Corps .Germany, April 1945.

7.       T-34/85 with flattened turret. 1st Bohaterow Westerplatte Armoured Brigade. Zlotov, February 1945.

8.       T-34/85 with flattened turret. 41st Guard Armoured Brigade, 7th Mechanized Corps. Hungary, February 1945.

9.       T-34/85 with flattened turret. 63rd Guard Cheliabinsk Tank Brigade,  4th Guard Armoured Army. Prague, May 1945.

10.   T-34/85 with composite model 1945 turret. 4th Guard Tank Corps.  November 1945. 

11.   T-34/85 with flattened turret. Unit unknown. East Prussia, 1945.

12.   T-34/85 with flattened turret. 2nd Motorcycle Battalion, 1st Armoured Corps.  Czechoslovakia, May 1945.

13.   T-34/85 with flattened turret. 2nd Motorcycle Battalion, 1st Armoured Corps.  Czechoslovakia, May 1945.

14.   T-34/85 with flattened turret. 16th Armoured Brigade, 2nd Polish Army.  Czechoslovakia, May 1945.

15.   T-34/85 with flattened turret. 2nd Armoured Brigade, 1st Armoured Corps.  Germany, 1945.

16.   T-34/85 with model 1943 late production turret. Unit unknown. Russia, summer of 1944.

17.   T-34/85 with flattened turret. Unit unknown. Russia, summer of 1944. 

18.   T-34/85 with flattened turret. 39th Armoured Brigade, 23th Armoured Corps. Hungary, January 1945.

 

Malowania:

1.       T-34/85 z wieżą flattened. 95 Brygada Pancerna, 9 Korpus Pancerny. Berlin, maj 1945.

2.       T-34/85 z wieżą composite model 1944. Jednostka nieznana. Berlin, kwiecień 1945.

3.       T-34/85 z wieżą flattened. 4 Gwardyjska Mińska Brygada Pancerna, 2 Gwardyjski Korpus Pancerny.  Mińsk, lipiec 1944.

4.       T-34/85 z wieżą angle-jointed. 164 Brygada Pancerna, 16 Korpus Pancerny.  Przyczółek warecko-magnuszewski, lato 1944.

5.       T-34/85 z wieżą flattened. 51 Pułk Pancerny.  Prusy Wschodnie, zima 1945.

6.       T-34/85 z wieżą flattened. 4 Brygada Pancerna, 1 Korpus Pancerny. Niemcy, kwiecień 1945.

7.       T-34/85 z wieżą flattened. 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Weterplatte.  Złotów, luty 1945. Cały czołg pokryty nieregularnymi białymi plamamii.

8.       T-34/85 z wieżą flattened. 41 Gwardyjska Brygada Pancerna, 7 Korpus Zmechanizowany.  Węgry, luty 1945.

9.       T-34/85 z wieżą flattened. 63 Gwardyjska Czelabińska Brygada Pancerna,  4 Gwardyjska Armia Pancerna. Praga, maj 1945.

10.   T-34/85 z wieżą composite model 1945. 4 Gwardyjski Korpus Pancerny.  Listopad 1945.

11.   T-34/85 z wieżą flattened. Jednostka nieznana. Prusy Wschodnie, 1945.

12.   T-34/85 z wieżą flattened. 2 Batalion Motocyklowy, 1 korpus Pancerny.  Czechosłowacja, maj 1945.

13.   T-34/85 z wieżą flattened. 2 Batalion Motocyklowy, 1 korpus Pancerny.  Czechosłowacja, maj 1945.

14.   T-34/85 z wieżą flattened. 16 Brygada Pancerna, 2 Armia WP.  Czechosłowacja, maj 1945.

15.   T-34/85 z wieżą flattened. 2 Brygada Pancerna, 1 Korpus Pancerny. Niemcy,  1945.

16.   T-34/85 z wieżą model 1943 późnej produkcji. Jednostka nieznana. Rosja, lato 1944.

17.   T-34/85 z wieżą flattened. Jednostka nieznana. Rosja, lato 1944.

18.   T-34/85 z wieżą flattened. 39 Brygada Pancerna, 23 Korpus Pancerny. Węgry, styczeń 1945.